همکاری با ما

برای همکاری با ما فرم زیر را تکمیل نمایید.

مشخصات فردی
اطلاعات تماس
سوابق تحصیلی
سوابق شغلی
اطلاعات تکمیلی

شرکت مشاور سرمایه گذاری مدبران هما (سهامی خاص) پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، در تاریخ 1393/12/13 تحت شماره 469308 و شناسه ملی 14004780194 با سرمایه 30 میلیارد ریال در اداره ثبت شرکتهای تهران و در تاریخ 1393/12/20 با شماره 11319 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است.