درخواست مشاوره و دریافت اطلاعات سرمایه‌گذاران

جهت ارائه مشاوره سرمایه‌گذاری، دریافت اطلاعات و ارتباط هر چه بهتر با ما فرم زیر را تکمیل نمایید.

دریافت مشخصات سرمایه‌گذاران صندوق سرو سودمند مدبران

شرکت مشاور سرمایه گذاری مدبران هما (سهامی خاص) پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، در تاریخ 1393/12/13 تحت شماره 469308 و شناسه ملی 14004780194 با سرمایه 30 میلیارد ریال در اداره ثبت شرکتهای تهران و در تاریخ 1393/12/20 با شماره 11319 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است.