بررسی تحلیلی بانک خاورمیانه

تحلیل بانک خاورمیانه

نسبت های بنیادی بانک خاورمیانه

 

نیروی کار بهره ببرد. به همین جهت ترکیب کارمندان بانک از نظر مدارک دانشگاهی نسبت به سایر بانک ها در جایگاه مطلوبی قرار دارد.

فرایندهای به روز بانک سبب شده تا بانک نه تنها در پیروی و تطبیق با قوانین داخلی بلکه با استانداردها و قوانین بین المللی صنعت بانکداری سرآمد بانک های کشور باشد. در نتیجه این سطح بالای کیفیت عملکردی، بانک توانست مجوز تأسیس شعبه در مونیخ آلمان را دریافت و اولین بانک ایرانی باشد که بعد از مدتها در اروپا شعبه  تأسیس می کند.

در کنار عملیات بانکداری تجاری، بانک خاورمیانه در ارائه خدمات به صادرات و واردات هم در میان فعّال ترین بانک های داخلی است که با توجه به وضع مجدد تحریم های ایالات متحده بار تأمین مالی تجارت بین المللی کشور به دوش بانک های تجاری مشابه بانک خاورمیانه است که از گزند تحریم های ثانویه دور هستند.

در تحلیل سودآوری شرکت در سال های آتی، باید روند بازار پول کشور را در نظر گرفت. تغییراتی همچون ماه شمار شدن سپرده های مدت دار می تواند در روند سودآوری بانک ها تأثیر قابل توجهی داشته باشد. البته از شعبه مونیخ بانک هم انتظار می رود که سود قابل ملاحظه ای به درآمد غیر تسهیلاتی بانک اضافه کند. در مجموع سال ۱۳۹۸ را می توان سال مطلوبی برای صنعت بانکداری و بانک خاورمیانه قلمداد کرد.

بانک خاورمیانه در سال ۱۳۹۱ با مجوز رسمی بانک مرکزی تأسیس و در لیست شرکت های پذیرفته شده در فرابورس درج شد. بانک خاورمیانه جزء بانک های  خصوصی تجاری ایرانی است که از نظر دارایی ها جزء بانک های تجاری کوچک کشور است. ساختار مالکیت بانک به این صورت است که هیچ یک از سهامداران بیش از %۵ از  سهام  بانک را نمی تواند تملک کند. در نتیجه این ساختار، بانک با %۹۰ شناوری یکی از غیر متمرکزترین ساختار سهامداری در بازار بورس را داراست.

باتوجه به قدمت کم بانک و استراتژی های آن  تنها %۰/۵ از کل نقدینگی کشور به صورت سپرده در اختیار شرکت است. با این حال این بانک از نظر سودآوری سرآمد صنعت بانکداری کشور است. چنانچه که در سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ که سال های سخت این صنعت بودند هم این بانک نه تنها به روند سودآوری خود ادامه داد بلکه سود آن در تمامی این سال ها از رشد خوبی برخوردار بوده است.

استراتژی بانک از ابتدای تأسیس فعالیت با کمترین هزینه بوده است. از همین جهت بانک تا کنون تنها ۱۶ شعبه در کل کشور راه اندازی کرده که از این حیث کمترین تعداد در بین سایر بانک های تجاری است. علاوه براین در جذب سپرده نیز بانک منابع با کمترین هزینه را جذب کرده است. در همین حال، بانک تلاش کرده که برای بهبود فرآیندهای خود از مجرب ترین و با دانش ترین

 

صورت های مالی بانک خاورمیانه

نظرات

شرکت مشاور سرمایه گذاری مدبران هما (سهامی خاص) پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، در تاریخ 1393/12/13 تحت شماره 469308 و شناسه ملی 14004780194 با سرمایه 30 میلیارد ریال در اداره ثبت شرکتهای تهران و در تاریخ 1393/12/20 با شماره 11319 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است.