تست

Countryin thousands

European Union

120

China

65

Brazil

40

Mexico

35

خیلی محافظه کار

یک سرمایه‌گذار خیلی محافظه کار به طور معمول:

• بسیار ریسک‌گریز است چون برای اولین بار قصد سرمایه‌گذاری دارد

• در درجه اول روی ثبات پورتفو و حفظ سرمایه متمرکز است

• طی مدتی کمتر از ۵ سال ممکن است قصد برداشت سرمایه و سودش را داشته باشد

• افق زمانی متوسطی دارد و به منظور مقابله با تورم، به دنبال ایجاد ظرفیتی برای رشد است

• شخصی است با پورتفویی که عمدتا شامل سرمایه‌گذاری در طلا و اوراق است

در بلند مدت ۰/۰٪ از پورتفوها متحمل ضرر شده‌اند.

شرکت مشاور سرمایه گذاری مدبران هما (سهامی خاص) پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، در تاریخ 1393/12/13 تحت شماره 469308 و شناسه ملی 14004780194 با سرمایه 30 میلیارد ریال در اداره ثبت شرکتهای تهران و در تاریخ 1393/12/20 با شماره 11319 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است.