تحلیل شرکت بورس اوراق بهادار تهران (بورس)

بورس اوراق بهادار از پانزدهم بهمن سال ۱۳۴۶ فعالیت خود را با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز کرد.در پی آن شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی و اوراق قرضه عباس آباد به بورس تهران راه یافت.
شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام) به موجب قانون بازار اوراق جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ در آذرماه ۱۳۸۵ ثبت و در دی ماه همان سال فعالیت عملیاتی خود را آغاز کرد. نماد بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۹۵ در فهرست شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران درج گردید.
در حال حاضر بورس اوراق بهادار تهران با سرمایه ۱۵۰ میلیارد تومانی به محلی تبدیل شده است که سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی اوراق بهادار مربوط به ۳۲۵ شرکت، ۳۸ صنعت، ۱۱ صندوق قابل معامله (ETF)، ۱۷۵ صندوق سرمایه گذاری مشترک و ۱۴ شرکت مشاوره سرمایه گذاری را معامله می کنند.

مهمترین متغیر در وضعیت سودآوری این شرکت ارزش معاملات است که در ۹ ماهه سال ۱۳۹۸ این میزان به حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل تقریبا دوبرابر شده است. بنابراین درآمدهای ناشی از کارمزد نیز به تبع این رشد در حجم و ارزش معاملات رشد قابل توجهی را تجربه نموده است. مجموع درآمدهای کارمزد شرکت بورس اوراق بهادار تهران در شش ماهه سال ۱۳۹۸ از محل کارمزد ۱۲۵ میلیارد تومان بوده است. این رقم برای کل سال ۹۷ به میزان ۱۴۲ میلیارد تومان بوده است.

مهمترین منبع درآمدی شرکت بورس اوراق بهادار تهران، کارمزد دریافتی معاملات است که حدود ۶۰ درصد درآمدهای شرکت را به خود اختصاص می دهد. این کارمزد بمیزان ۰٫۶۴ در هزار ارزش معامله تا ۶۰۰ میلیون ریال در خصوص معاملات خرد و ۱۰۰۰ میلیون ریال برای معاملات عمده محاسبه قرار می گیرد.

سایر منابع درآمدی این شرکت عبارتند از کارمزد خدمات به کارگزاران به میزان ۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر کارگزاری و نیز ۵ درصد از درآمد ناشی از کارمزد معاملات هر کارگزاری تا سقف ۲ میلیارد ریال، کارمزد پذیرش ۲ در هزار سرمایه ثبت شده و حداقل ۲۰۰ میلیون ریال با سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال سالانه است که ۸۰ درصد این مبلغ سهم شرکت بورس اوراق بهادار است.

یکی از منابع قابل توجه که انتظار می رود در سال های آتی رشد قابل توجهی داشته و درآمد قابل قبولی نصیب شرکت نماید، درآمد ناشی از اجاره است که به دلیل تکمیل ساختمان سعادت آباد برای این شرکت رقم خواهد زد. میزان محقق شده برای این ردیف در گزارش شش ماهه حسابرسی شده حدود ۱٫۵ میلیارد تومان است اما انتظار می رود که این میزان تا انتهای سال ۱۳۹۹ به بیش از ۵۰ میلیارد تومان بالغ گردد.

 

 

نظرات

شرکت مشاور سرمایه گذاری مدبران هما (سهامی خاص) پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، در تاریخ 1393/12/13 تحت شماره 469308 و شناسه ملی 14004780194 با سرمایه 30 میلیارد ریال در اداره ثبت شرکتهای تهران و در تاریخ 1393/12/20 با شماره 11319 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است.